SAMEN EEN EINDE MAKEN AAN MENSENHANDEL

Door middel van bewustwording en het creëren van opleidings- en baanmogelijkheden